ภาพกิจกรรม
20-21 มีนาคม 2562 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
        วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2562,15:45   อ่าน 115 ครั้ง