ภาพกิจกรรม
20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬาสีภายในโรงเรียน
     โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเดชา เกียรติวุฒิไกร กำนันตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามีดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ซึ่งแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง ซึ่งการจัดกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,11:09   อ่าน 86 ครั้ง