ภาพกิจกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2562 การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT : Reading Test) ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะชาติ เศวตร์ ประธานสนามสอบ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการทดสอบการอ่าน จำนวน 40 คน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,10:06   อ่าน 51 ครั้ง