ภาพกิจกรรม
12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายปิยะชาติ เศวตร์มอบหมายให้ นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตโดยกระบวนการทางลูกเสือ
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,09:59   อ่าน 41 ครั้ง