ภาพกิจกรรม
11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนครู
       วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนครู 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ให้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียน เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการเลื่อนเงินเดือน ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,09:48   อ่าน 51 ครั้ง