ภาพกิจกรรม
8 กุมภาพันธ์ 2562 ม.1-ม.3 ทัศนศึกษา
         วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ทัศนศึกษา ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย หาดเตยงาม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง อันส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่า
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,09:34   อ่าน 95 ครั้ง