ภาพกิจกรรม
7 กุมภาพันธ์ 2562 ป.4-ป.6 ทัศนศึกษา
       วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ทัศนศึกษา ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย หาดเตยงาม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง อันส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่า
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2562,09:24   อ่าน 200 ครั้ง