ภาพกิจกรรม
5 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”
       วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ให้แก่คณะครูของโรงเรียนเพื่อระดมความคิดเห็น หลักการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:23   อ่าน 87 ครั้ง