ภาพกิจกรรม
28 มกราคม 2562 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
        วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีนายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนจํานวน 122 ทุน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,21:45   อ่าน 171 ครั้ง