ภาพกิจกรรม
19 ธันวาคม 2561 ประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
        วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีจัดประชุมพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ โดยมีนายเดชา เกียรติวุฒิไกร ประธานคณะกรรมการ นายปิยะชาติ เศวตร์ เลขานุการ นางมนัสนันท์ เนื่องจำนงค์ ตัวแทนผู้ปกครอง นางจำนงค์ เนื่องจำนงค์ ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น และนางกานต์ณา แพทย์ผล ตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมขุนประนนท์อนุสรณ์

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,09:25   อ่าน 151 ครั้ง