ภาพกิจกรรม
11 ธันวาคม 2561 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
             วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีนายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประเมิน นางชลลดา วัดโส หัวหน้างานบริหารงานบุคคล นางสังเวียน ดำรงศานติ นางกานต์ณา แพทย์ผล หัวหน้าระดับชั้น นางรัตนา วงศ์ยัง นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ หัวหน้าวิชาการระดับชั้น เป็นกรรมการการประเมิน ในการประเมินครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับ     การประเมินจำนวน ๔ ท่าน คือ นายพลากร ภางาม นายตรีสุริค์ โกศลโพธิสกุล นายกิตติภพ สกุลฮูฮา และ นางสาวปณิชา อันอาสา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,22:56   อ่าน 88 ครั้ง