ภาพกิจกรรม
3 ธันวาคม 2561 การดำเนินการตรวจนับนักเรียน ปี 2561
        วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายปิยะชาติ เศวตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ประกอบด้วย นางปัตถมา บุญทนาวงศ์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเดชา เกียรติวุฒิไกร ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางมนัสนันท์ เนื่องจำนงค์   ผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับนักเรียน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:26   อ่าน 109 ครั้ง