ภาพกิจกรรม
2 ธันวาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
           วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงาน  และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น กฎระเบียบ  จุดเน้นของสถานศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน และนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2561,21:33   อ่าน 222 ครั้ง