ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 20
รายชื่อนักเรียน มัธยมศึกษา (10 ธ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.91 KB 48
รายชื่อนักเรียน ประถมปลาย(10 ธ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.75 KB 31
รายชื่อนักเรียน ประถมต้น(10 ธ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.45 KB 41
รายชื่อนักเรียน ปฐมวัย (10 ธ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.28 KB 34
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน มัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.63 KB 91
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน ประถมปลาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.42 KB 60
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน ปฐมวัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.85 KB 51
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน ประถมต้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.19 KB 70
รายชื่อนักเรียนมัธยม (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.96 KB 69
รายชื่อนักเรียนประถมปลาย(ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.76 KB 55
รายชื่อนักเรียนประถมต้น (ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.44 KB 62
รายชื่อนักเรียนปฐมวัย (ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.78 KB 47
SARโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2560 57
ตารางสอนมัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.21 KB 79
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 186
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 68
ใบสมัครชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 72
กำหนดการสอนกิจกรรมประดับผ้าในงานพิธี Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 3104
ใบเสร็จอุปกรณ์เรียนฟรี (พร้อมปริ้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176 KB 83
ใบเสร็จอุปกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 777
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.43 KB 92