ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนมัธยม(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.59 KB 190121
รายชื่อนักเรียนประถมปลาย(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.24 KB 190124
รายชื่อนักเรียนประถมต้น(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.9 KB 190123
รายชื่อนักเรียนปฐมวัย (10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.35 KB 190092
รายชื่อนักเรียนมัธยม(10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 190097
รายชื่อนักเรียนประถมปลาย (10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.75 KB 190098
รายชื่อนักเรียนประถมต้น(10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.2 KB 190103
รายชื่อนักเรียนปฐมวัย (10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.92 KB 190087
SAR โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 190136
SARโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2560 190154
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 190317
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 190148
ใบสมัครชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 190150
กำหนดการสอนกิจกรรมประดับผ้าในงานพิธี Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 194496
ใบเสร็จอุปกรณ์เรียนฟรี (พร้อมปริ้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176 KB 190165
ใบเสร็จอุปกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 191459
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.43 KB 190176