ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนมัธยม(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.59 KB 260371
รายชื่อนักเรียนประถมปลาย(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.24 KB 260369
รายชื่อนักเรียนประถมต้น(10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.9 KB 260371
รายชื่อนักเรียนปฐมวัย (10 พฤศจิกายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.35 KB 260332
รายชื่อนักเรียนมัธยม(10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 260343
รายชื่อนักเรียนประถมปลาย (10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.75 KB 260346
รายชื่อนักเรียนประถมต้น(10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.2 KB 260347
รายชื่อนักเรียนปฐมวัย (10 มิถุนายน 2562) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.92 KB 260337
SAR โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 260381
SARโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ปีการศึกษา 2560 260398
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 260572
อบรม TEPE มัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 16.48 KB 260397
ใบสมัครชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 260391
กำหนดการสอนกิจกรรมประดับผ้าในงานพิธี Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 265036
ใบเสร็จอุปกรณ์เรียนฟรี (พร้อมปริ้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 176 KB 260410
ใบเสร็จอุปกรณ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 261917
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.43 KB 260419