สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.33 KB
สีประจำโรงเรียน คือ เขียว เหลือง

สีเขียว   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสดชื่นร่มเย็นการเจริญเติบโต
สีเหลือง หมายถึง การมีคุณธรรม การมีน้ำใจ

อักษรย่อ
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี