ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
111 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ บ้านหนองรี   ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 038476409
Email : nongree_111@yahoo.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
111  หมู่   7  ตำบลหนองรี    อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี    20000
Tel. and Fax  038-476409
E-mail :  nongree_111@yahoo.com